přejít na obsah

DODATEK č. 2 ke směrnici

.


DODATEK č. 2 ke směrnici:


OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
A HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Zpracoval: Mgr. Michal Pernecký, ředitel školy

Dodatkem se mění tyto části:


Část II.
Vstup do budovy školy, pohyb po škole, ve třídě, odchod z budovy školy
1. Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) je nutné, pouze
pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry a nejedná-
li se výlučně o členy domácnosti.


2. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí ústa a
nosu, pokud se nacházejí alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry a
nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.


3. Pro 1. stupeň běžných tříd platí, že přicházejí do školy hlavním vchodem
průběžně v době od 7.40 do 8.00.
Pro 1. stupeň bilingvních tříd platí, že přicházejí do školy zadním vchodem (od
školního hřiště) průběžně od 7:40 do 7:55 rovnou do svých tříd/skupin.


4. Žáci 1. stupně běžných tříd vcházejí i odcházejí ze školy samostatně, za
dodržování bezpečnostních opatření (vzdálenost 2 metry, s rouškou) bez
doprovodu pedagogického pracovníka.
Žáci 1. stupně bilingvních tříd vcházejí i odcházejí ze školy samostatně, za
dodržování bezpečnostních opatření (vzdálenost 2 metry, s rouškou) bez
doprovodu pedagogického pracovníka.


11.Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. O zařazení žáků do
skupin rozhoduje ředitel školy. Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit
žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet
žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení.


Účinnost dokumentu: 29. 5. 2020


V Ostravě 22. 5. 2020 Mgr. Michal Pernecký

  Školní kalendář   Akce školy   Organizace šk.roku   Zpravodaje   E-omluvenka   Jídelníček

Zvonění

hodinačas
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
   
8.-9. hodina 14:20 - 15:50
Ostrava logo BAKALÁŘI