Organizace školního roku 2018/2019

Termíny třídních schůzek

03.09. 2018      třídní schůzky – 1.A, 1.B, 1.E

04.09.2018       třídní schůzky – 1. – 9. ročník – 16:00 hod

06.11.2018       konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

08.01.2019       konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

16.04.2019        konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

 

Termíny pedagogických rad

06.11.2018      1. pedagogická rada – 14:30 hod.

22.01.2019      2. pedagogická rada – 14:30 hod.

16.04.2019      3. pedagogická rada – 14:30 hod. 

20.06.2019      4. pedagogická rada – 14:30 hod.

 

Informační den pro rodiče budoucích prvňáčků s vedením školy k zápisu do 1. tříd

Den otevřených dveří s možností nahlédnutí do výuky (8:00-11:40)

  1. 03. 2019 8:00 – 16:00 hod.

 

Zápis do 1. tříd

  1. 04. 2019 13:00 – 17:00 běžné třídy
  2. 04. 2019 13:00 – 17:00 bilingvní třída

 

Profesní orientace žáků

08.01.2019   16:00 – schůzka s rodiči žáků 9. ročníků k přijímacímu řízení na SŠ

                     16:30  – schůzka s rodiči žáků 5. a 7. ročníků k přijímacímu řízení na SŠ

 

 

Termíny prázdnin

  1. 10. – 30. 10. 2018               podzimní prázdniny

     22.12.2018 - 02.01.2019           vánoční prázdniny

     01.02.2019                                pololetní prázdniny

     04.02. - 10.02.2019                   jarní prázdniny

     18.04.2019                                velikonoční prázdniny

     29.06. - 01.09.2019                   hlavní prázdniny

     02.09.2019                                zahájení školního roku 2019/2020