přejít na obsah

odkaz pro ZŠ a MŠ Liška: iCanteen

odkaz pro MŠ: iCanteen

 

Vážení strávníci,

z důvodu zjednodušení a zkvalitnění našich služeb bude s účinností od středy 16. 6. 2021 možné přihlásit a odhlásit stravu pouze přes internetovou aplikaci iCanteen.

Strávníci si mohou na webu školy, v záložce Jídelna - Přihlášení a odhlášení stravy kliknou na odkaz iCanteen, kde následně zadají přihlašovací jméno a heslo.

 

Hesla obdrželi rodiče prostřednictvím třídního učitele, který tato hesla předal žákům na začátku roku. Každý žák má své heslo. 

Pro jistotu budou hesla znovu vytištěná a vlepená do ŽK prostřednictvím třídních učitelů. Přihlašovací údaje si prosím pečlivě uschovejte.

 

Na základě odst. 9§4 vyhlášky 107/2005 sb. je zákonný zástupce dítěte povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte v ZŠ a MŠ. Neučiní – li tak, bude od druhého dne nepřítomnosti dítěte doúčtována strava za plnou cenu (finanční normativ + mzdová a provozní režie). Odhlášení stravy musí být provedeno vždy v pracovní dny do 13:00 hod. (viz. Provozní řád školní jídelny). Stravné na měsíc září mohou rodiče uhradit v měsíci červnu.

KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz