přejít na obsah

JÍDELNA ZŠ A MŠ OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Stravování dětí

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků ZŠ, dětí MŠ J. Lady, studentů, pracovníků školských zařízení a cizích strávníků.

BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADA

trvalým příkazem k úhradě na účet č. 1649299339/0800
Pro zřízení bezhotovostní úhrady je nutné si v kanceláři školní jídelny vyzvednout formulář a strávníkovi bude přidělen variabilní symbol.

Úhrada se provádí k 15. dni v každém měsíci.

 

HOTOVOSTNÍ ÚHRADA

Platba zálohy na stravné se hradí v kanceláři školní jídelny.

 

Navýšení cen dle věkových kategorií od 1.4.2023

 

Děti MŠ 3-6 let   - doporučená záloha na měsíc 1300,-Kč                   

Svačina dopolední       15,-Kč

Oběd                              31,-Kč

Svačina odpolední       12,-Kč

Nápoje                             4,-Kč

Děti MŠ 7-10 let – doporučená záloha na měsíc -1390,-Kč

Svačina dopolední       15,-Kč

Oběd                              35,-Kč

Svačina odpolední       12,-Kč

Nápoje                             4,-Kč

 

Žáci školy – doporučená záloha na měsíc

7-10 let                         35,-Kč – doporučená záloha na měsíc- 740,-Kč

11-14 let                       37,-Kč– doporučená záloha na měsíc- 780,-Kč

15 a více let                  39,-Kč– doporučená záloha na měsíc- 820,-Kč

                                                        

Cizí strávníci budou hradit 107,-Kč.

 

Zálohy na stravné musí být uhrazeny vždy měsíc dopředu, nejpozději do 15 dne na následující měsíc.

Odhlášky a přihlášky je nutno provést v pracovní dny den předem do 12 :00 hodin.

Dítě, jehož stravovací účet nebude disponovat finančními prostředky na stravování, nemá nárok

na oběd.

 

Úřední hodiny :                   Úterý a Čtvrtek 7,00 – 8,00 hodin

 

INTERNETOVÉ ODHLÁŠENÍ A PŘIHLÁŠENÍ STRAVY

Hesla obdrží rodiče prostřednictvím třídního učitele, který tato hesla předá žákům. Každý žák má své heslo.

Na základě odst. 9§4 vyhlášky 107/2005 sb. je zákonný zástupce dítěte povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte v ZŠ a MŠ. Neučiní – li tak, bude od druhého dne nepřítomnosti dítěte doúčtována strava za plnou cenu (finanční normativ + mzdová a provozní režie). Odhlášení stravy musí být provedeno vždy v pracovní dny do 12:00 hod. (viz. Provozní řád školní jídelny). Stravné na měsíc září mohou rodiče uhradit v měsíci červnu.


 Image result for moap