přejít na obsah

JÍDELNA ZŠ A MŠ OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Stravování dětí

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků ZŠ, dětí MŠ J. Lady, studentů, pracovníků školských zařízení a cizích strávníků.

BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADA

trvalým příkazem k úhradě na účet č. 1649299339/0800
Pro zřízení bezhotovostní úhrady je nutné si v kanceláři školní jídelny vyzvednout formulář a strávníkovi bude přidělen variabilní symbol.

Úhrada se provádí k 15. dni v každém měsíci.

 

HOTOVOSTNÍ ÚHRADA

Platba zálohy na stravné se hradí v kanceláři školní jídelny.

 

Cena potravin pro děti 7-10 let

Oběd 34,- Kč

Doporučená měsíční záloha na stravné od 1.9. 2022 je 720,-Kč.

 

Cena potravin pro děti 11-14 let

Oběd 36,- Kč

Doporučená měsíční záloha na stravné od 1.9.2022 je 750,-Kč.

 

 

Cena potravin pro děti 15 a více let

Oběd 38,-Kč

Doporučená měsíční záloha na stravné od 1.9.2022 je 800,-Kč.

 

 

Cena potravin MŠ 3-6 let

Přesnídávka 14,-Kč

Oběd             30,-Kč

Svačina          11,-Kč

Nápoje             4,-Kč

Doporučená měsíční záloha na stravné od1.9.2022 je 1250,-Kč

 

Cena potravin MŠ děti 7-10 let

Přesnídávka 14,-Kč

Oběd             34,-Kč

Svačina         11,-Kč

Nápoje           4,-Kč

Doporučená měsíční záloha na stravné od 1.9.2022 je 1350,-Kč

 

Zálohy na stravné musí být uhrazeny vždy měsíc dopředu, nejpozději do 15 dne na následující měsíc.

Odhlášky a přihlášky je nutno provést v pracovní dny den předem do 12 :00 hodin.

Dítě, jehož stravovací účet nebude disponovat finančními prostředky na stravování, nemá nárok

na oběd.

 

Úřední hodiny :                   Úterý a Čtvrtek 7,00 – 8,00 hodin

 

INTERNETOVÉ ODHLÁŠENÍ A PŘIHLÁŠENÍ STRAVY

Hesla obdrží rodiče prostřednictvím třídního učitele, který tato hesla předá žákům. Každý žák má své heslo.

Na základě odst.9§4 vyhlášky 107/2005sb. je zákonný zástupce dítěte povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ. Neučiní – li tak, bude od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ doúčtována strava za plnou cenu (finanční normativ + mzdová a provozní režie). Adresa na odhlášení stravy:  stravovani@zs-ostrcil.cz. Odhlášení stravy musí být provedeno vždy v pracovní dny do 13:00 hod. Stravné na měsíc září mohou rodiče uhradit v měsíci červnu.


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz

 

  • Image result for moap