přejít na obsah

JÍDELNA ZŠ A MŠ OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Stravování dětí

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků ZŠ, dětí MŠ J. Lady, studentů, pracovníků školských zařízení a cizích strávníků.

BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADA

trvalým příkazem k úhradě na účet č. 1649299339/0800
Pro zřízení bezhotovostní úhrady je nutné si v kanceláři školní jídelny vyzvednout formulář a strávníkovi bude přidělen variabilní symbol.

Doporučená výše úhrady trvalým příkazem: děti v MŠ J. Lady …………..       1 150,00 Kč

                                                                                   ZŠ ......................     7-10   let            zálohově doporučená cena 630,-Kč

                                                                                                             11-14 let           zálohově doporučená cena 680,-Kč

                                                                                                             15 a více           zálohově doporučená cena 720,-Kč

Úhrada se provádí k 15. dni v každém měsíci.

 

HOTOVOSTNÍ ÚHRADA

Platba zálohy na stravné se hradí v kanceláři školní jídelny.

 

Úřední hodiny :                   Úterý a Čtvrtek 7,00 – 8,00 hodin

 

Děti MŠ (přesnídávka + oběd + nápoje)   3 - 6   let    42,- Kč

Děti MŠ (celodenní strava + nápoje)        3 - 6  let     52,- Kč

Děti MŠ (přesnídávka + oběd + nápoje)   7 - 10 let    44,- Kč

Děti MŠ (celodenní strava + nápoje)         7 - 10 let    54,- Kč 

 

 

Děti ZŠ                                                         3 - 6 let     28,- Kč

                                                                     7 - 10 let   30,- Kč

                                                                     11 - 14 let  32,-Kč

                                                                     15 a více  34,-Kč 

 

INTERNETOVÉ ODHLÁŠENÍ A PŘIHLÁŠENÍ STRAVY

Hesla obdrží rodiče prostřednictvím třídního učitele, který tato hesla předá žákům. Každý žák má své heslo.

Na základě odst.9§4 vyhlášky 107/2005sb. je zákonný zástupce dítěte povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ. Neučiní – li tak, bude od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ doúčtována strava za plnou cenu (finanční normativ + mzdová a provozní režie). Adresa na odhlášení stravy:  stravovani@zs-ostrcil.cz. Odhlášení stravy musí být provedeno vždy v pracovní dny do 13:00 hod. Stravné na měsíc září mohou rodiče uhradit v měsíci červnu.


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz

 

  • Image result for moap