přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do prvních ročníků běžných tříd proběhne v souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními takto:
 
Rodiče vyplní Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - BĚŽNÉ TŘÍDY,  která je dostupná ke stažení na webových stránkách školy (www.zsostrcilova.cz).
 
Jestliže zákonný zástupce nemá k dispozici dálkový přístup, může si žádost osobně vyzvednout na recepci školy.
 
Žádost opatřenou vlastnoručním podpisem a datem doručí zákonný zástupce na adresu školy:

a) datovou schránkou (adresa datové schránky školy 8ramf9k)

b) e-mailem s elektronickým podpisem (mrozinska@zs-ostrcil.cz)

c) poštou (pokud možno doporučeně)

d) osobně do budovy školy, nebo do schránky, která se nachází na budově školy.

K žádosti připojte prostou kopii rodného listu dítěte výše uvedeným způsobem.

Žádosti budou přijímány v termínu od 1. 4. 2021 do 7. 4. 2021. Datum na žádosti musí být uvedeno v tomto termínu. Děti budou přijímány na základě podané žádosti, online zápis se konat nebude.

Než si podáte žádost o přijetí, prosím, pozorně si prostudujte níže uvedené materiály:

● Informace k zápisu do základní školy - běžné třídy
● Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
● Odklad školní docházky – informace pro rodiče
● Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Mgr. Michaela Mrozinská

Zástupce ředitele pro 1. stupeň

mrozinska@zs-ostrcil.cz 

 

 


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz