přejít na obsah

BILINGUAL SCHOOL OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 

Vážení rodiče “budoucích prvňáčků”,

duben je měsícem, kdy probíhají zápisy k povinné školní docházce na základní školy.

Prosím, pročtěte si Obecné informace k Zápisu k povinné školní docházce (základnímu vzdělávání) v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, od 1. 9. 2024 - ZDE

 

Zápis do první třídy je pro nás, vás i vaše děti slavnostním okamžikem a prvním krokem k zahájení možné devítileté spolupráce. Proto oceníme vaši osobní přítomnost a účast dítěte na motivační části zápisu. Po dni otevřených dveří je zápis do prvních tříd další událostí kde budete moci osobně zažít atmosféru školy a seznámit se s vedením školy, ale i některými našimi kolegy. K dispozici bude i “POHODOVÁ ČEKÁRNA”, která vám zpříjemní případné čekání.

 

Je také možné využít následující formy podání žádosti:

  • Zápis podáním přihlášky pomocí držitele poštovní licence

V případě podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (vč. příloh/y) poštou (pomocí držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence) je adresa pro doručení:

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, Ostrava, Ostrčilova 10, 702 00 Ostrava

Doba pro odeslání přihlášky:  9. dubna nebo 10. dubna 2024

  • Zápis podáním přihlášky elektronicky

V případě podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (vč. příloh/y), která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, emailem je

elektronická adresa pro doručení: skola@zs-ostrcil.cz

Doba pro odeslání přihlášky: 9. dubna nebo 10. dubna 2024

  • Zápis podáním žádosti datovou schránkou

V případě podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (vč. příloh/y) datovou schránkou je ID datové schránky: 8ramf9k

Doba pro odeslání přihlášky: 9. dubna nebo 10. dubna 2024

 

Dítě se může (nemusí) zúčastnit motivační části zápisu. Dítě se účastní motivační části zápisu, jestliže s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte. Motivační část zápisu trvá 20 minut.

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí motivační části zápisu.

Smyslem motivační části zápisu je orientační posouzení školní připravenosti dítěte a následné informování zákonného zástupce dítěte o tom, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Výsledky motivační části zápisu nijak neovlivňují rozhodování o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k základnímu vzdělávání.

Bezprostředně po motivační části zápisu daní pedagogové ústně informují zákonné zástupce dítěte, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

V případě, že se dítě neúčastní motivační části zápisu, škola předá zákonným zástupcům  na “Informativní schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků” obecné informace o tom,  jak do doby zahájení povinné školní docházky mohou pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

 

Těšíme se na Vás                              Lenka Lednická, ředitelka

 

Zápis do prvních tříd se uskuteční prezenčně ve dnech 9. a 10. dubna 2024 od 8:00 do 16:00 hod. 

 

Veškeré informace k zápisu jsou uvedeny - ZDE 

Videonávod pro zápisy Online (od 2:12 do 3:12) - ZDE 

Elektronická registrace, která bude spuštěna od 18. 3. 2024 do 7. 4. 2024, zajistí plynulý průběh prezenčního zápisu, zamezí časovým prodlevám a čekání, které pro děti bylo zatěžující.

 

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Mgr. Michaela Mrozinská,   email: mrozinska@zs-ostrcil.cz 

  

Výsledky přijetí k povinné školní docházce (základnímu vzdělávání) v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, od 1. 9. 2024 - jsou zveřejněné ZDE