přejít na obsah

Třída 7.E1

Třídní učitel:  Silvie Černínová          E-mail:  cerninova@zs-ostrcil.cz   

Vyučuje:  PŘÍ, ČSP, ZEM, SPV, TĚV

 

O třídě:  To jsme my – třída 7.E1 ❤️. Je nás celkem sedmnáct, z toho devět chlapců a osm děvčat. Když k tomu připojíme naši třídní učitelku, vytvoříme krásnou harmonii – 9 chlapců a 9 děvčat. Milujeme zábavu, dobrodružství a získávání nových a zajímavých vědomostí a zkušeností. Jsme velmi zvídaví, plní energie, elánu a inteligence. Rádi čelíme novým výzvám. Snažíme se společně překonávat všechny překážky jako jeden tým. ⭐️

This is us - class 7.E1 ❤️. There are seventeen of us in total, nine boys and eight girls. When we add our class teacher to the mix, we create a beautiful harmony - 9 boys and 9 girls. We love fun, adventure and acquiring new and interesting knowledge and experiences. We are very curious, full of energy, enthusiasm and intelligence. We enjoy facing new challenges. We try to overcome all obstacles together as one team. ⭐️ 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Po

 

Civics

English

Science

 Spanish

Physics

 

 

 

 

Út

 

P.E.

Czech

Maths

 Geo

History

Art

 

 

 

St

 

Maths

Physics

Craft/IT

 Craft/IT

Spanish

Music

 

 

 

Čt

 

Maths

P.E.

Czech

 Czech

English

History

 

 KAJ (S)

 KAJ (S)

 

Czech

Geo

Maths

 English

Science

Civics

 

 

 

 


 Image result for moap