přejít na obsah

BILINGUAL SCHOOL OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Filozofie a cíle školy

„…více než jen škola“

Věříme, že děti se nejlépe učí, když jsou vychovávány v bezpečné, přátelské a podnětné atmosféře. Děláme vše pro to, aby se z našich žáků stali nejen úspěšní, zodpovědní, morálně pevní občané, ale aby si rovněž uvědomovali nutnost celoživotního vzdělávání v našem neustále se vyvíjejícím a pokrokovém světě.

Naše Základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace, byla založena v roce 1960 a nabízí vzdělávání dětí ve věku od 3 do 15 let. Od roku 2005 máme autorizaci českého Ministerstva školství, kultury, mládeže a tělovýchovy poskytovat bilingvní vzdělávání.

Cíle školy

  • vytvářet stimulující, chápající a přátelské prostředí, ve kterém se žáci mohou plně věnovat učení, nalézat své schopnosti pro dosažení studijní dokonalosti, a ve kterém se naučí chápat vzdělávání jako celoživotní proces
  • nabízet žákům širokou škálu podnětů v rámci vzdělávacího programu, který se neustále vyvíjí dle nároků a potřeb žáků
  • učit nejen hledat, ale také třídit a hodnotit  nepřeberné množství informací, které současný moderní svět poskytuje, rozvíjet schopnosti žáků vytvářet si své vlastní názory podle etických pravidel naší společnosti
  • poskytovat žákům příležitosti pro praktické uplatnění jejich vědomostí a dovedností v každodenním životě
  • soustředit se na vysokou úroveň znalosti češtiny, angličtiny a dalšího volitelného jazyka, aby byla žákům usnadněna adaptace v zahraničí v případě dalšího studia či ucházení o zaměstnání
  • podílet se na žákově inteligenčním, sociálním i fyzickém růstu na základě jeho důkladného poznání, s ohledem na osobní vývojové potřeby
  • zprostředkovávat žákům důležitost vyváženosti fyzického a duševního rozvoje pro vlastní kvalitní život
  • upevňovat kladný vztah mezi rodiči a školou jako základní kámen žákovy budoucnosti, a tímto prakticky dokazovat, že účinná komunikace mezi lidmi je pilířem spokojeného a harmonického života