přejít na obsah

BILINGUAL SCHOOL OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Organizace školního roku 2020/2021

 

Termíny třídních schůzek

1. 9. 2020 třídní schůzky – 1.A, 1.B, 1.E – 9:00 hod.

3. 9. 2020 třídní schůzky – 2. – 9. ročník – 16:00 hod. 

24. 11. 2020 konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

20. 4. 2021 konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

 

Termíny pedagogických rad

10. 11. 2020   1. pedagogická rada – 14:30 hod.

19. 1. 2021     2. pedagogická rada – 14:30 hod.

20. 4. 2021     3. pedagogická rada – 14:30 hod.

17. 6. 2021     4. pedagogická rada – 14:30 hod. (čtvrtek)

 

Informační den pro rodiče budoucích prvňáčků s vedením školy k zápisu do 1. tříd

Den otevřených dveří s možností nahlédnutí do výuky (8:00-11:40)

24. 3. 2021       8:00 – 16:00 hod.

 

Zápis do 1. tříd

7. 4. 2021    08:00 – 16:00 běžné třídy

8. 4. 2021    08:00 – 16:00 bilingvní třída

 

Profesní orientace žáků

6. 1. 2021     16:00 hod. – schůzka s rodiči žáků 5. a 7. ročníků k přijímacímu řízení na SŠ

13. 1. 2021   16:00 hod. – schůzka s rodiči žáků 9.A a 9.B k přijímacímu řízení na SŠ

                    16:30 hod. - schůzka s rodiči žáků 9.C a 9.E k přijímacímu řízení na SŠ

Termíny prázdnin

29. 10. – 30. 10. 2020                      podzimní prázdniny

23. 12. 2020 – 03. 01. 2021              vánoční prázdniny

29. 1. 2021                                      pololetní prázdniny

15. 2. – 21. 02. 2021                        jarní prázdniny

1. 4. 2021                                        velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 08. 2021                          hlavní prázdniny

1. 9. 2021                                        zahájení školního roku 2021/2022