Organizace školního roku 2018/2019

 

Termíny třídních schůzek

3. 9. 2018       třídní schůzky – 1.A, 1.B, 1.E

4. 9. 2018       třídní schůzky – 1. – 9. ročník – 16:00 hod.

6. 11. 2018     konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

8. 1. 2019       konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

16. 4. 2019     konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

 

Termíny pedagogických rad

6. 11. 2018      1. pedagogická rada – 14:30 hod.

22. 1. 2019      2. pedagogická rada – 14:30 hod.

16. 4. 2019      3. pedagogická rada – 14:30 hod.

20. 6. 2019      4. pedagogická rada – 14:30 hod.

 

Informační den pro rodiče budoucích prvňáčků s vedením školy k zápisu do 1. tříd

Den otevřených dveří s možností nahlédnutí do výuky (8:00-11:40)

26. 3. 2019     8:00 – 16:00 hod.

 

Zápis do 1. tříd

24. 4. 2019       13:00 – 17:00 běžné třídy

25. 4. 2019       13:00 – 17:00 bilingvní třída

 

Profesní orientace žáků

8. 1. 2019         16:00 hod. – schůzka s rodiči žáků 9. ročníků k přijímacímu řízení na SŠ

                       16:30 hod. – schůzka s rodiči žáků 5. a 7. ročníků k přijímacímu řízení na SŠ

 

Termíny prázdnin

29. 10. – 30. 10. 2018                podzimní prázdniny

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019           vánoční prázdniny

1. 2. 2019                                 pololetní prázdniny

4. 2. – 10. 2. 2019                     jarní prázdniny

18. 4. – 19. 4. 2019                   velikonoční prázdniny

29. 6. – 1. 9. 2019                     hlavní prázdniny

2. 9. 2019                                 zahájení školního roku 2019/2020

BAKALÁŘI   Školní kalendář   Akce školy   Organizace šk.roku   Zpravodaje   E-omluvenka   Jídelníček

Zvonění

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
   
8.-9. hodina 14:20 - 15:50