přejít na obsah

BILINGUAL SCHOOL OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ CIZINCŮ

 

  • nově příchozí žáci s odlišným jazykem než českým jsou povinni akademicky zvládat učivo jak v českém, tak v anglickém jazyce
  • přestup je možný jen za předpokladu volné kapacity v daném ročníku
  • přestup je možný po splnění přestupního testu, který se skládá z ústního pohovoru se žákem a krátké písemné části či jednodenním až dvoudenním pobytem ve třídě

 

POŽADOVANÉ DOKUMENTY:

  • kopie karty zdravotní pojišťovny dítěte
  • kopie pasu a dlouhodobého víza dítěte
  • kopie pasu a dlouhodobého víza obou rodičů
  • doklad o povolení k pobytu v ČR dítěte a rodiče
  • kopie posledního vysvědčení s notářsky ověřeným překladem (nevztahuje se pro občany Slovenské republiky)

 

Podrobnější informace a možné dotazy řešte přímo se zástupkyní ředitele pro bilingvní třídy Mgr. Taťána Bahnerová.

(bahnerova@zs-ostrcil.cz nebo na tel.: +420 722 975 739).