ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ

 

Státní přijímací zkoušky 2019

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2018/2019 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Testování proběhne v roce 2019 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou termínech (druhý termín bude náhradní).

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících termínech:

  • Řádný termín - duben 2019
  • Náhradní termín: květen 2019

Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek.

Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

 

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek, měla následující podobu:

  • Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
  • Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl hodnocen i postup řešení.
  • U obou testů je časový limit 60 minut a maximální dosažitelný počet bodů je 50.
  • Uchazeči budou své odpovědi vyplňovat do záznamového archu.
BAKALÁŘI   Školní kalendář   Akce školy   Organizace šk.roku   Zpravodaje   E-omluvenka   Jídelníček

Zvonění

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
   
8.-9. hodina 14:20 - 15:50