přejít na obsah

Halloween 6.E2 2022/23

Žáci 6.E2 si na školní halloweenskou oslavu v pondělí 31.10. připravili krátké představení v anglickém jazyce na motivy staré irské legendy Myth about Jack, se kterým během první a druhé  vyučovací hodiny obešli bilingvní třídy prvního stupně. Jednalo se o zkrácenou verzi irské legendy, která vysvětluje, proč se na Halloween vyřezávají dýně.  
Nejprve jsme pečlivě nastudovali legendu a poté jsme z ní společně vybrali vhodný základ pro krátkou hru, kde každý bude mít svoji roli. Na základě upraveného scénáře jsme secvičili scénku o opilém šprýmaři Jackovi, který napálil ďábla a jeho duši nakonec odmítlo nebe i peklo. Od ďábla však dostal na cestu žhavý uhlík jako světýlko, dal si jej do vydlabaného tuřínu, který nesl jako lucernu, a vydal se zpátky na zem, kde bloudí temnotou coby ztracená duše. Lucerny, které lidé umisťují do oken nebo před vchod,  mají za úkol ztracené duše odhánět. 
V rámci scénky žáci také připomněli, že původně se tzv. " jack - o´- lanterns" vyřezávaly právě z tuřínu, ale později, když se svátek dostal do Ameriky, osadníci přešli k vyřezávání ze známější a vhodnější dýně.  
Žáci scénku na závěr doplnili  zarecitováním úryvku z veršované poemy Romance of Jack O´ Lantern od Hercula Ellise (z roku 1851) a popřáli třídám "happy Halloween". Poté předali každé třídě jako dárek vyřezanou dýni se světýlkem. Dýně pro své mladší spolužáky vyrobilli v hodinách výtvarné výchovy technikou kašírování, vyřezali je a nabarvili. Také si sami vyrobili další potřebné rekvizity. Do akce se zapojili úplně všichni žáci 6.E2, scénky byly rozděleny do 3 skupin a každá skupina si legendu odehrála svým originálním způsobem. Výrobu dýní i hraní divadla si žáci velmi užili a podle potlesku a pozitivních ohlasů soudíme, že představení  potěšilo i ostatní děti, z čehož máme velkou radost.
 
Mgr. Kynčlová a kolektiv 6.E2