přejít na obsah

Provoz mateřské školy v roce 2020/2021

.


Vážení rodiče.

Oznámení bude aktualizováno dle pokynů MŠMT a dle dalších pravidel v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti veřejného zdraví ,v návaznosti na protiepidemická opatření stanovená KHS MSK, příp. na celostátní úrovni MZd. Informace budou vždy zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu školy. V případě nutnosti budou zákonní zástupci žáků informováni prostřednictvím e-mailu, v krajním případě telefonicky. Pro tyto účely je nutno aktualizovat všechny kontakty na zákonné zástupce prostřednictvím třídních učitelů.

Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Hana Střeláková

unnamed   unnamed / PNG 46 kB