přejít na obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

AKTUALITY školky

PREZENTACE mateřské školy

INFORMACE PRO RODIČE K NÁSTUPU DO MŠ

FOTOGALERIE NAŠÍ ŠKOLKY

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Z POHODLÍ DOMOVA

PROHLÍDKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

JAK TO U NÁS CHODÍ

Naše mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, p.o. a má kapacitu 141 dětí v šesti třídách. Mateřská škola má bilingvní sekci, kterou tvoří čtyři třídy, ve dvou třídách je realizována běžná výuka v českém jazyce. Ve třídách s bilingvním vzděláváním si děti nenásilnou formou osvojí základy anglického jazyka aplikací metody Jolly Phonics a na konci povinné předškolní docházky již zvládnou tvořit jednoduché věty a s metodou Jolly Phonics dále mohou pokračovat ve výuce na základní škole. Pro přípravu k nástupu k základnímu vzdělávání jsou děti vedeny po celou dobu docházky aktivitami rozvíjejícími všechny sledované oblasti všestranného rozvoje dítěte. Je kladen velký důraz na kognitivní a socializační rozvoj dětí. Aplikujeme Metodu dobrého startu, logopedickou prevenci a individualizaci ve výuce. Bilingvní výuku zajišťují pedagogové na třídě a rodilí mluvčí, kteří do výuky pravidelně docházejí.

Třídy jsou moderně vybaveny edukativními pomůckami, hračkami, dvě třídy disponují infrasaunami, součástí jsou centra aktivit, badatelsky orientované koutky, interaktivní tabule a další pomůcky pro efektivní výuku anglického jazyka, environmentální učebna se zoo koutkem s chovem živých zvířat, keramická dílna a prostor pro pohybové aktivity. Nedílnou součástí je také školní zahrada, která navazuje na rozsáhlé multifunkční sportoviště a školní hřiště.

Pro děti naši pedagogové nabízejí v odpoledních hodinách širokou nabídku zájmových kroužků, mezi něž patří Keramika Cvrček, Malované mandaly, Šikovné ručičky, Jóga pro děti, Máme rádi zvířata, Malý badatel a objevitel, Hravá angličtina, Zvídaví průzkumníci, Malí šikulové, Logohrátky.

Velkým benefitem je propojení MŠ a ZŠ kdy děti při přechodu do základní školy již znají prostředí a necítí se ztraceny ve "velké" škole. Rovněž organizujeme mnoho tradičních akcí po celý školní rok, na kterých úzce spolupracujeme společně s rodiči, pořádáme workshopy a kreativní dílny, organizujeme zimní a letní školku v přírodě, lyžařský a před plavecký kurz a spoustu dalších výletů a akcí.

 

AKCE školky

 

KALENDÁŘ AKCÍ


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz