Bude aktualizováno do 18.9.2017.

 

Přehled čerpání finančních darů na podporu výuky v dvojjazyčných třídách mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace