přejít na obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Vážení rodiče,

velice si vážíme vašeho zájmu o předškolní vzdělávání v naší mateřské škole a níže uvádíme bližší informace o bilingvní výuce, nabídce výchovně vzdělávacích činností a organizačního zajištění chodu naší MŠ.

Od roku 2005 se díky povolení Ministerstva školství staly nedílnou součástí školy a mateřské školy dvojjazyčné třídy. Prostřednictvím českého i anglického jazyka jsou děti všestranně vzdělávány. Snažíme se vytvářet podnětné prostředí pro komplexní rozvoj dětí. 

Naše mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, p.o. a má kapacitu 141 dětí v šesti třídách. Mateřská škola má bilingvní sekci, kterou tvoří čtyři třídy, ve dvou třídách je realizována běžná výuka v českém jazyce. Ve třídách s bilingvním vzděláváním si děti nenásilnou formou osvojí základy anglického jazyka aplikací metody Jolly Phonics a na konci povinné předškolní docházky již zvládnou tvořit jednoduché věty a s metodou Jolly Phonics dále mohou pokračovat ve výuce na základní škole. Pro přípravu k nástupu k základnímu vzdělávání jsou děti vedeny po celou dobu docházky aktivitami rozvíjejícími všechny sledované oblasti všestranného rozvoje dítěte. Je kladen velký důraz na kognitivní a socializační rozvoj dětí. Aplikujeme Metodu dobrého startu, logopedickou prevenci a individualizaci ve výuce. Bilingvní výuku zajišťují pedagogové na třídě a rodilí mluvčí, kteří do výuky pravidelně docházejí.

Třídy jsou moderně vybaveny edukativními pomůckami, hračkami, dvě třídy disponují infrasaunami, součástí jsou centra aktivit, badatelsky orientované koutky, interaktivní tabule a další pomůcky pro efektivní výuku anglického jazyka, environmentální učebna se zoo koutkem s chovem živých zvířat, keramická dílna a prostor pro pohybové aktivity. Nedílnou součástí je také školní zahrada, která navazuje na rozsáhlé multifunkční sportoviště a školní hřiště.

Pro děti naši pedagogové nabízejí v odpoledních hodinách širokou nabídku zájmových kroužků, mezi něž patří v letošním školním roce: Keramika Cvrček, Malované mandaly, Šikovné ručičky, Jóga pro děti, Máme rádi zvířata, Malý badatel a objevitel, Hravá angličtina, Zvídaví průzkumníci, Malí šikulové, Logohrátky.

Velkým benefitem je propojení MŠ a ZŠ kdy děti při přechodu do základní školy již znají prostředí a necítí se ztraceny ve "velké" škole. Rovněž organizujeme mnoho tradičních akcí po celý školní rok, na kterých úzce spolupracujeme společně s rodiči, pořádáme workshopy a kreativní dílny, organizujeme zimní a letní školku v přírodě, lyžařský a před plavecký kurz a spoustu dalších výletů a akcí.

Rodiče naši mateřskou školu podporují prostřednictvím finančních darů, bez kterých by bilingvní výuka nemohla být kvalitně uskutečněna. Výše finančního daru je 11000,- za školní rok. Výuka bilingvních tříd je také každoročně finančně podporována statutárním městem Ostrava.

 • Časový harmonogram v MŠ:

  • 6:00 - 8:15 scházení dětí na třídě, volná hra
  • 8:15 - 8:45 přivítání, úvod do tématu, motivace
  • 8:45 - 9:00 dopolední svačina, osobní hygiéna
  • 9:00 - 10:15 řízená činnost, výuka v centrech
  • 10:15 - 11:30 venkovní aktivity, pobyt venku
  • 11:45 - 12:15 oběd, osobní hygiéna
  • 12:15 - 12:30 vyzvedávání dětí, ketré opouští MŠ po obědě
  • 12:30 - 14:00 odpolední relaxace a odpočinek
  • 14:00 - 14:30 osobní hygiéna, odpolední svačina
  • 14:30 - 16:30 vyzvedávání dětí během odpoledního bloku, volná hra, řízená činnost, pobyt na školní zahradě

  Děti budou do školky potřebovat:

  • vhodné převlečení pro pobyt ve školce
  • přezůvky s pevnou patou
  • vhodné převlečení a obuv na venkovní pobyt s ohledem na aktuální podmínky počasí
  • kelímek a zubní kartáček pro osobní hygiénu
  • děvčátka hřeben či kartáč na vlasy
  • pyžamo na odpolední odpočinek

 Organizace zajištění chodu MŠ

 • Provoz mateřské školy je celodenní od 6:00 do 16:30 hodin.
 • Provoz ve třídě „ Liška“ je od 6:30 do 16:15 hodin
 • Provoz ve třídě „ Včelka“ je od 6:30 do 16:00 hodin
 • Do budovy se rodiče dostanou po zadání číselného kódu na zabezpečovacím zařízení u vchodu do budovy. Na třídě Včelky a na třídě Lišky budou rodiče do budovy vpuštění po zazvonění.
 • Po obědě si mohou děti rodiče vyzvednout od 12:15 do 12:30 hodin. Po domluvě kdykoli.
 • Rodiče jsou povinni předat osobně dítě učitelce na třídě a to nejpozději do 8:15 hodin
 • Pozdější příchod dítěte do mateřské školy je možný po domluvě s učitelkou
 • Pro vyzvedávání dětí jinou osobou než zákonným zástupcem je sepsáno tzv. Pověření o přebírání dítěte druhou osobou

Stravování dětí zajišťuje jídelna základní školy. Jídlo je do mateřské školy dováženo dvakrát denně. Strava je plnohodnotná a vyvážená. Denně je dětem předkládáno ovoce a zelenina. K přípravě jídel jsou používány zdravé a odlehčené složky. Na základě lékařské zprávy je pro děti zajištěna dieta (bezlepková, dieta). Maximálně je také dodržován pitný režim. Děti mají k dispozici pramenitou vodu, sirupovou šťávu a denně je dětem vařen čaj. Děti tak mají možnost kdykoliv se během dne napít.  V letních měsících je zajištěn pitný režim i při pobytu venku.

 ŠKOLNÉ - 400,-/měsíc (školné neplatí děti předškolních tříd, číslo účtu a variabilní symbol pro bezhotovostní platbu obdržíte v kaceláři MŠ, případně na třídě)

STRAVNÉ - celodenní 950.- /měsíc. První platbu stravného pro nové strávníky je nutno provést osobně ve školní jídelně. Pro následné bezhotovostní latby získáte variabilní symbol a platební údaje na místě.

 

 

 

 


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz