Informace

 

Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace na prostředí mateřské školy. Před zápisem mohou rodiče s dětmi navštívit MŠ a zapojit se do vzdělávací činnosti. Připraveny jsou pro zájemce hudební, sportovní a výtvarné činnosti. Jednotlivé bloky jsou asi 45 minutové a probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách. Pro zájemce je připravena ukázka výuky angličtiny metodou Jolly Phonics. Před zápisem do mateřské školy je připraveno „odpoledne otevřených dveří“, kde si mohou rodiče a děti prohlédnout prostory školy a jsou seznámeni s výchovně – vzdělávací činnosti.

 

 Organizace zajištění chodu MŠ

 

  • Provoz mateřské školy je celodenní od 6:00 do 16:30 hodin.
  • Provoz ve třídě „ Liška“ je od 6:30 do 16:15 hodin
  • Provoz ve třídě „ Včelka“ je od 6:30 do 16:00 hodin
  • Do budovy se rodiče dostanou po zadání číselného kódu na zabezpečovacím zařízení u vchodu do budovy. Na třídě Včelky a na třídě Lišky budou rodiče do budovy vpuštění po zazvonění.
  • Po obědě si mohou děti rodiče vyzvednout od 12:00 do 12:30 hodin. Po domluvě kdykoli.
  • Rodiče jsou povinni předat osobně dítě učitelce na třídě a to nejpozději do 8:15 hodin
  • Pozdější příchod dítěte do mateřské školy je možný po domluvě s učitelkou
  • Pro vyzvedávání dětí jinou osobou než zákonným zástupcem je sepsáno tzv. Pověření o přebírání dítěte druhou osobou

 

Stravování dětí zajišťuje jídelna základní školy. Jídlo je do mateřské školy dováženo dvakrát denně. Strava je plnohodnotná a vyvážená. Denně je dětem předkládáno ovoce a zelenina. K přípravě jídel jsou používány zdravé a odlehčené složky ( hrašenka, pohanka, cizrnová mouka, bulgur ). Na základě lékařské zprávy je pro děti zajištěna dieta (bezlepková, dieta).

 Maximálně je dodržován pitný režim děti. Děti mají k dispozici pramenitou vodu, sirupovou šťávu a denně je dětem vařen čaj. Děti tak mají možnost kdykoliv se během dne napít.  V letních měsících je zajištěn pitný režim i při pobytu venku.

 

ŠKOLNÉ - 400,-/měsíc

STRAVNÉ - 850,-/měsíc