přejít na obsah

INFORMACE K ZÁPISU DO BILINGVNÍ 1. TŘÍDY 2020

.


Vážení rodiče,

v přiložených dokumentech máte veškeré informace týkající se letošního netradičního zápisu do 1. biligvní třídy.

Moc se těšíme, že se s vámi i vašimi dětmi setkáme při online zápisu.

V žádosti, kterou budete vyplňovat, musí být datum v rozmezí od 1.4 - 15.4.2020, a to i v tom případě, že byste zaslali žádost dříve.

 

Děkujeme za přečtení.

za vedení školy

Mgr. Lenka Lednická