Školská rada

při základní škole, jejíž činnost vykonává

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

(dle ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, školský zákon)

 

Obecná ustanovení

 

I.     Školská rada byla zřízena dnem 1.1.2006 na základě usnesení rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

II.    Školská rada má 9 členů:

  • třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel.
  • třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
  • třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

III.   Ve své činnosti se řídí školská rada ust. § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, školský zákon).

IV.   Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Složení Školské rady

 

Funkční období:                    05. 01. 2015 – 31. 12. 2017

Předseda školské rady:       Mgr. Edita Kozinová (zástupce z řad zřizovatele)

Členové:                              Bc. Lucie Feiková (zástupce z řad zřizovatele)

                                            JUDr. Jana Kudrnová, Ph.D. (zástupce z řad zřizovatele) - od 2.3.2017

                                            Petra Macháčková (zástupce z řad zřizovatele) - rezignace na člena školské rady

                                            Mgr. Taťána Balvínová (zástupce z řad rodičů)

                                            Šárka Ličková (zástupce z řad rodičů)

                                            Ing. Eva Schwarzová (zástupce z řad rodičů)

                                            Mgr. Jakub Mezírka (zástupce z řad pedagogů)

                                            Mgr. Dalibor Tomáš (zástupce z řad pedagogů)

                                            Mgr. Anna Václavíková (zástupce z řad pedagogů)