Organizace zápisu do ŠD:

Zápis do školní družiny pro rok 2016/2017 je z kapacitních důvodů ukončen.

Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku, který je přílohou v záložce "DOKUMENTY".

Kapacita ŠD je 260 žáků.