Organizace zápisu do ŠD:

Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku, který je přílohou v záložce "DOKUMENTY".

Kapacita ŠD je 260 žáků.