ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ

 

Milí deváťáci,

letošní rok je pro vás klíčový, rozhodne totiž o vaší další cestě za vzděláním. Z různých zdrojů máte mnoho informací, my jsme se rozhodli shrnout vám ty nejdůležitější. Pokud na stránkách nenajdete vámi požadovanou informaci, obraťte se na výchovného poradce.

Nezapomeňte si pozorně prostudovat níže vložené dokumenty. :-)

 

Státní přijímací zkoušky 2017

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Testování proběhne v roce 2017 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou termínech (druhý termín bude náhradní).

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících termínech:

  • Řádný termín - duben 2017
  • Náhradní termín: květen 2017

Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek.

Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

 

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek, měla následující podobu:

  • Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
  • Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl hodnocen i postup řešení.
  • U obou testů je časový limit 60 minut a maximální dosažitelný počet bodů je 50.
  • Uchazeči budou své odpovědi vyplňovat do záznamového archu.
BAKALÁŘI   Školní kalendář   Akce školy   Organizace šk.roku   Zpravodaje   E-omluvenka   Jídelníček

Zvonění

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
   
8.-9. hodina 14:20 - 15:50