Organizace školního roku 2017/2018

Termíny třídních schůzek

04. 09. 2017    třídní schůzky – 1.E1 – 9:00, 1.E2 – 10:00

05. 09. 2017    třídní schůzky – 1. – 9. ročník – 16:00 hod.

07. 11. 2017    konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

09. 01. 2018    konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

17.04. 2018     konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

 

Termíny pedagogických rad

07. 11. 2017   1. pedagogická rada – 14:30 hod.

23. 01. 2018   2. pedagogická rada – 14:30 hod.

17. 04. 2018 3. pedagogická rada – 14:30 hod.

21. 06. 2018 4. pedagogická rada – 14:30 hod.

 

Informační den pro rodiče budoucích prvňáčků s vedením školy k zápisu do 1. tříd

Den otevřených dveří s možností nahlédnutí do výuky (8:00-11:40)

27. 03. 2018 8:00 – 16:00 hod.

 

Zápis do 1. tříd

24. 04. 2018    13:00 – 17:00 běžné třídy

25. 04. 2018    13:00 – 17:00 bilingvní třída

 

Termíny prázdnin

26. 10. – 27. 10. 2017            podzimní prázdniny

23. 12.2017 – 02. 01. 2018    vánoční prázdniny

02. 02. 2018                           pololetní prázdniny

12. 03. – 18. 03. 2018            jarní prázdniny

29. 03. – 30. 03. 2018            velikonoční prázdniny

02. 07. – 31. 08. 2018             hlavní prázdniny

03. 09. 2018                            zahájení školního roku 2018/2019