Vážení rodiče srdečně Vás zveme k zápisu do mateřské školy.

Zároveň upozorňujeme, že úplatu za stravné je nutno uhradit při zápisu a hotově.

Děkujeme za pochopení.

 

Den konání: 17. května 2017

Čas: od 6.00 do 16.30 hod

 

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 30. 11. 2016 svým usnesením č. 1147/RMOb1418/50/16 rozhodla o přerušení a zabezpečení provozu mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, v měsících červenci a srpnu 2017 dle následujícího harmonogramu:

 

Provoz v červenci 2017:

03 .07. – 14. 07. 2017 – MŠO, Dvořákova 4, PO

03 .07. – 14. 07. 2017 – MŠO, Varenská 2a, PO

03 .07. – 14. 07. 2017 – MŠO, Špálova 32, PO

03 .07. – 14. 07. 2017 – Waldorfská ZŠaMŠO, PO

17. 07. – 31. 07. 2017 – MŠO, Blahoslavova 6, PO

17. 07. – 31. 07. 2017 – MŠO, Hornická 43A, PO

17. 07. – 31. 07. 2017 – MŠO, Šafaříkova 9, PO

 

Provoz v srpnu 2017:

01. 08. – 11. 08. 2017 – MŠO, Poděbradova 19, PO

01. 08. – 11. 08. 2017 – MŠO, Lechowiczova 8, PO

01. 08. – 11. 08. 2017 – MŠO, Repinova 19, PO

14. 08. – 25. 08. 2017 – ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO

14. 08. – 25. 08. 2017 – MŠO, Na Jízdárně 19a, PO

14. 08. – 25. 08. 2017 – MŠO, Křižíkova 18, PO