přejít na obsah

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

.


Vážení zákonní zástupci,

zde najdete nejdůležitější informace k nástupu vašich dětí do 1. třídy. Pokud jste se nezúčastnili schůzky, která se konala 16. 6., dodejte prosím zápisní lístek do školní družiny na recepci školy. Zápisní lístek najdete v sekci "Školní družina", můžete si jej také spolu s materiály pro přípravu dětí na 1. třídu vyzvednout na recepci školy. Škola je do 25. června otevřena od 8.00 do 15.30.

Vedení školy