přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

AKTUALITY školy

PREZENTACE základní školy

 

 

Výuka v základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „… více než jen škola“.

Jsme školou, která se profiluje nejen v oblasti jazykové – anglický jazyk se děti učí od 1. třídy, na 2. stupni si žáci mohou vybrat ze tří světových jazyků, a to španělštiny, francouzštiny a němčiny, ale také v oblasti přírodovědné a technické. V rámci výuky jsou realizovány projektové dny zaměřené např. na řešení ekologických problémů, zkoumání aktuálních témat z přírodovědných i technických oborů, poznávání reálií cizích zemí aj.

Naši žáci mají kromě kmenových tříd k dispozici samostatné odborné pracovny fyziky, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, 2 počítačové učebny, dílny, školní kuchyňku. Pro sportovní aktivity slouží žákům dvě tělocvičny a nově zrekonstruovaný sportovní areál s basketbalovým hřištěm, beach volejbalovým hřištěm, běžeckou dráhou a víceúčelovým hřištěm.

AKCE školy

KALENDÁŘ AKCÍ


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz