přejít na obsah

PRAVIDLA K OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021

.


Akrualizace proběhne 9. 9. 2020.

https://www.zsostrcilova.cz/cs/zakladni-skola/dokumenty/rady-a-smernice