přejít na obsah

DRUŽINA ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Odhlášení stravy - upozornění

13. září 2022Dobrý den,

posílám vysvětlení pro nové strávníky a připomenutí pro stávající strávníky.

Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, má žák nárok na odběr oběda ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole v rámci plnění svých povinností během vzdělávání a první den své neplánované nepřítomnosti ve škole. V ostatních případech žák na odběr oběda ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněnou stravu) a je povinen si na dobu své předpokládané nepřítomnosti obědy odhlásit. Pokud tuto povinnost nesplní a obědy neodhlásí, uhradí za tyto neodhlášené obědy (odebrané i neodebrané) skutečné náklady na přípravu jídla.
Vyhláška stanoví jedinou výjimku - v případě prvního dne neplánované absence se o neoprávněnou stravu nejedná.
Úhrada za neoprávněnou stravu bude stržena ze zálohy žáka.

Mohou nastat tyto případy:
1. žák "sedí v lavici", oběd nevyzvedne - není neoprávněná strava
2. žák "nesedí v lavici" (nemoc, divadlo, lyžařský kurz, ...), oběd nevyzvedne (příp. vyzvedne) - je neoprávněná strava

Jak se neoprávněná strava počítá?

plná cena obědu žáci 7-10 let       (potraviny +režijní a mzdové náklady):   92,- Kč

plná cena obědu žáci 11-14 let     (potraviny +režijní a mzdové náklady):   94,- Kč

plná cena obědu žáci 15a více      (potraviny +režijní a mzdové náklady):   96,- Kč

plná cena obědu pro děti MŠ 3- 6let   (potraviny+ náklady)                          117,-Kč

plná cena obědu pro děti MŠ 7-10 let (potraviny+ náklady)                         121,-Kč


Cena za neoprávněnou stravu je rozdíl mezi plnou cenou obědu a cenou a potraviny.

Neoprávněná strava není to stejné jako nevyzvednutá strava, viz. výše.

Informace ze snímače (vyzvednutý nebo nevyzvednutý oběd) není 100 %.

Tuto informaci na nic zásadního nepoužíváme. Vždy si kontroluji obědy s docházkou ve škole.

S přáním příjemného dne

 

Šárka Kaločová

Vedoucí ŠJ