přejít na obsah

DRUŽINA ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

 

 

Organizace zápisu do ŠD platný pro školní rok 2020/2021:

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a s ohledem na kapacitu školní družiny (320 žáků), stanovuje ředitel školy níže uvedené kritéria pro přijetí žáků do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti především řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Organizace k zápisu do ŠD:

  • žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku
  • žáci budoucího 1. ročníku obdrží a odevzdají přihlášku v den informační schůzky budoucích prvňáčků
  • žáci budoucího 2., 3. a 4. ročníku se účastní zápisu do ŠD v době od 1.6. – 12.6.2020 a to na základě řádně vyplněné a podepsané přihlášky 
  • řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku lze odevzdat těmito způsoby: poštou, datovou schránkou, vhozením do schránky školy v zalepené obálce, e-mailem s podepsaným uznávaným elektronickým podpisem.

Kritéria přijetí žáka do ŠD:

  • přednostně jsou přijímáni žáci budoucího 1.- 3. ročníku, kteří podali řádně vyplněnou přihlášku
  • žáci dojíždějící
  • žáci zaměstnaných zákonných zástupců
  • žáci 4. ročníků mohou být přijati pouze v případě volné kapacity v daném školním roce
  • zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy

Tento pokyn má platnost pro přijetí žáků do školní družiny na školní rok 2020/2021.

 

V případě dotazů prosím neváhejte kontaktovat vedoucí školní družiny paní Mgr. Pavlu Beňovou (viz. kontakty).

 


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz