přejít na obsah

DRUŽINA ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Platba ŠD

Hlavní účet

1649299339/0800

  •         variabilní symbol přiděluje vedoucí školní družiny

 

-       200,- Kč měsíčně – platí se převodem z účtu celé pololetí najednou.

 

Z důvodu zrušení možnosti osvobození od úplaty za školské služby ve školní družině platí za školní družinu všichni žáci. Směrnice k úplatě je k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Ředitel školy může osvobodit od úplaty pouze ve zvlášť tíživé životní situaci, a to na základě podané žádosti.

 

 

 

 


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz