Platba ŠD

Hlavní účet

1649299339/0800

  •         variabilní symbol přiděluje vedoucí školní družiny

 

-       150,- Kč měsíčně – platí se převodem z účtu celé pololetí najednou.

-       1. pololetí – musí být uhrazeno do 30. 9. 2018 – 750,-Kč

-       2. pololetí – uhradit do 28. 2. 2019 – 750,-Kč

Z důvodu zrušení možnosti osvobození od úplaty za školské služby ve školní družině platí za školní družinu všichni žáci. Směrnice k úplatě je k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Ředitel školy může osvobodit od úplaty pouze ve zvlášť tíživé životní situaci, a to na základě podané žádosti.