přejít na obsah

DRUŽINA ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

AKTUALITY družiny

PREZENTACE družiny

  


Jako velká rodina, to je naše družina! 

Součástí ZŠ je školní družina, která doplňuje výchovné a vzdělávací funkce.

Naše školní družina je rozdělena do dvou částí. Bilingvní část, kterou tvoří 4. oddělení se nachází ve 4. poschodí naší školy a česká část, která je rozdělena do 7. oddělení a je umístěna nad tělocvičnami.  Provoz ŠD začíná v 6:30 a končí v 17:00. Ranní školní družina je pro všechny děti otevřena v české části.

Školní družina dětem nabízí zájmové, vzdělávací a odpočinkové činnosti. Vychází ze školního vzdělávacího plánu, který je v souladu s RVP. Cílem zájmového vzdělávání je naučit děti aktivně využívat svůj volný čas, schopnost spolupracovat, respektovat práci ostatních, vést děti k toleranci a ohleduplnosti, rozvíjet u dětí vnímavost a citlivé vztahy k lidem a životnímu prostředí.

Úzce spolupracujeme s galerií Plato, knihovnou, s SVČ Ostrčilova a rádi si zajdeme i do Multikina Kavárna. 

 

S námi se raduj, uč se a směj, v družině na Ostrčilce ti bude zkrátka nej.

AKCE družiny

KALENDÁŘ AKCÍ