přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Den proti šikaně a násilí na školách v podání školního parlamentu

Od roku 2019 přijaly členské státy UNESCO rozhodnutí, že každoročně první čtvrtek v měsíci listopadu budou slavit Mezinárodní den proti šikaně, násilí a kyberšikaně na školách. Tento velmi den jsme se rozhodli oslavit osvětou! Členové školního parlamentu si pro mladší spolužáky připravili 20 minutovou interaktivní "přednášku" na toto téma. 
Během ní ŠP poukázal na rozdíly srandy a šikany, ale co je nejdůležitější znova připomněl, že obětí může být každý a není ostuda o tom někomu říct. POslední fází bylo přiblížení novinky kterou škola má a tou je E-schránka důvěry. Podrobně se pak zaměřili hlavně na to, že oznámení je jedna věc, ale správně napsané oznámení věc druhá. A tak aktéři přednášek odchází s informací, že nejpodstatnější do oznámení napsat: kdo, komu, co, kdy, kde a jak.
Na závěr dostaly třídy informační plakátky o šikaně a placky s hesly. Za grafické zpracování děkujeme žákům předmětu grafika pod vedení pí Vašnovské!