přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

JOB SHADOWING – TUI (ŠPANĚLSKO), 16. – 27. ŘÍJNA

Jedním z typů mobility Erasmu+ je job shadowing (stínování na pracovišti). Jeho smyslem je poznat práci zahraničního kolegy a získané zkušenosti po návratu aplikovat ve vlastní škole. V probíhající 1. etapě projektu naši učitelé již stínovali ve Švédsku (duben 2023) a Itálii (květen 2023). V těchto dnech další trojice stínuje ve španělském městečku Tui. Jaké jsou první dojmy?

Mgr. Tereza Čiklová: Nejvíce mě zatím oslovila příjemná atmosféra všech vyučovacích hodin a skutečně partnerský vztah mezi žákem a učitelem. Nemohla jsem si také nevšimnout toho, že důraz je kladen na kompetence žáků, nikoli pouze na jejich znalosti.

Mgr. Jana Dlouhá: Cením si, že máme možnost navštěvovat různé základní školy, a vytvářet si tak přesnější představu o španělském školství. Tui má také úchvatné historické jádro s katedrálou, úzkými uličkami a kamennými domy. Jedním slovem pohádka.

Mgr. Petra Lexová: Jsem naprosto nadšená. Nejen školou, ve které trávíme dopoledne a část odpoledne, ale celým prostředím, které dýchá historií. Španělští kolegové jsou naprosto oddaní své práci a jsou pro mě vzorem tím, jak umí spolupracovat.