přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

V úterý 26. září jsme pořádali akci, jejímž hlavním cílem bylo žákům 5. a 6. ročníku usnadnit výběr dalšího cizího jazyka, který se u nás začínají učit od 7. ročníku.
Akce se konala na školním hřišti a probíhala na francouzském, německém a španělském stanovišti, kde je čekaly aktivity a zábava spojená s daným jazykem (mj. francouzské kníry, německý rap, vlajky španělsky mluvících zemích), nechyběla ani ochutnávka jídel. Během jedné vyučovací hodiny tak každá třída stihla projít celým „kolečkem“ a stihla se naučit první francouzská, německá a španělská slovíčka. Děkujeme třídě 5.A, 5.B, 6.A a 6.B za účast na akci a žákům 9. ročníku za profesionální pomoc.