přejít na obsah

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2023/2024

15. května 2023Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Výsledky přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace,

od 1. 9. 2023

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Ředitelka mateřské školy podle § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhodla podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o přijetí těchto uchazečů k předškolnímu vzdělávání od 01. 09. 2023:

PŘIJATÍ:

pořad. místo registrační číslo pořad. místo registrační číslo pořad. místo registrační číslo pořad. místo registrační číslo pořad. místo registrační číslo
1. 7/44/2023 12. 60/44/2023 23. 41/44/2023 34. 2/44/2023 45. 112/44/2024
2. 95/44/2023 13. 129/44/2023 24. 115/44/2023 35. 19/44/2023 46. 80/44/2023
3. 130/44/2023 14. 100/44/2023 25. 150/44/2023 36. 93/44/2023 47. 12/44/2023
4. 145/44/2023 15. 31/44/2023 26. 101/44/2023 37. 42/44/2023 48. 30/44/2023
5. 135/44/2023 16. 3/44/2023 27. 53/44/2023 38. 122/44/2023 49. 149/44/2023
6. 171/44/2023 17. 78/44/2023 28. 16/44/2023 39. 47/44/2023 50. 148/44/2023
7. 164/44/2023 18. 134/44/2023 29. 5/44/2023 40. 64/44/2023 51. 68/44/2023
8. 166/44/2023 19. 15/44/2023 30. 114/44/2023 41. 96/44/2023 52. 76/44/2023
9. 79/44/2023 20. 163/44/2023 31. 127/44/2023 42. 177/44/2023 53. 14/44/2023
10. 29/44/2023 21. 97/44/2023 32. 71/44/2023 43. 178/44/2023    
11. 176/44/2023 22. 28/44/2023 33. 102/44/2023 44. 169/44/2023    

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 15.5.2023 na veřejně přístupném místě u vstupu budovy mateřské školy. Dále bylo také zveřejněno téhož dne na webových stránkách školy www.zsostrcilova.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání, která činí 15 dnů. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.