přejít na obsah

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

.


Určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče).

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020.

Platné od 15. 9. 2020.

Odkaz: https://zsostrcilova.cz/cs/zakladni-skola/dokumenty/rady-a-smernice?id=con329