přejít na obsah

Vyhlášení ředitelského volna

.


V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů ředitelské volno pro žáky na dny 29. a 30. 6. 2020. Školní družina ani školní jídelna nebudou v provozu. Žákům bude vysvědčení vydáno v souladu s vyhláškou č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku v posledním vyučovacím dnu, tj. v pátek 26. 6. 2020.

Mgr. Michal Pernecký
ředitel školy