přejít na obsah

Vyjádření ředitele školy k situaci nástupu žáků 1. stupně zpět do ZŠ od 25. 5. 2020

.


Vážení rodiče,

předně bych vám chtěl poděkovat za vaše pochopení a vstřícnost vzhledem k situaci, ve které se každý z nás nyní nachází.

Jako škola se snažíme reagovat pružně, přesto však tak, aby naše kroky nebyly pokud možno chaotické. Aktuálně tedy funguje výuka pomocí elektronického zadávání úkolů a nově i za pomoci výuky online. Jsem si vědom toho, že jste každodenně zahlcováni informacemi z médií a mnohdy není lehké se v tom vyznat.  Z toho důvodu jsem si pro Vás připravil souhrn aktuálních informací a s nimi spojené obtíže, o kterých se však běžně nepíše a nehovoří.

1)     Jak to bude s ošetřovným v dalších týdnech?

Pokud si dítě ponecháte doma, o ošetřovné nepřijdete, podle dnešních slov mluvčí ministerstva školství, viz. také článek na Lidovky.cz

 

2)     Budou muset mít děti roušky?

Vycházíme-li z podkladů ministerstva, tak nebude možné zabránit dětem v kontaktu ve skupinové práci a zajistit rozestupy, které jsou požadovány, stejné požadavky na nošení roušek budou i v případě odpolední aktivity – tedy je zde pravděpodobnost, že vaše děti budou z větší části dne pod rouškou a bude to tak pro ně celkem zatěžující.

 

3)     Počet žáků ve skupině?

Je stanoven na 15 a bude neměnný.

 

4)     Vyučující ve třídě?

Pokud budeme vycházet z počtu žáků na prvním stupni, tak nám to vychází na 33 skupin. Absolutně nejsme schopni zajistit ani počet osob, které by zvládly děti učit a už v žádném případě zajistit, aby to byl třídní učitel. Z toho vyplývá, že kvalita této výuky nebude v žádném případě standardní a půjde spíše o vzdělávací aktivity s ohledem na složení skupin.

 

5)     Školní družina?

Opět se jedná o pevně stanovenou skupinu, využít ji budou moci pouze žáci I. – III. ročníků a to v omezeném množství. I zde platí, že disponujeme na celou školu pouze 19 pracovníky, tedy 19 skupinami.

 

6)     Příchod do školy?

Vzhledem k nařízením vlády, kdy musí škola zajistit minimální riziko srocování dětí, budou i začátky výuky nastaveny postupně po časových intervalech (např.: 8.00; 8:15; 8:30...). Tyto intervaly budete muset striktně dodržovat – zde může nastat problém při skloubení času odvozu dítěte do školy a vašeho zaměstnání v případě odjezdu do vašeho zaměstnání atd.

(Ranní družina nebude fungovat a není v silách školy zabezpečit dohled nad dětmi dle pokynů vlády!)

 

7)     Mohu si vyzvednout děti z odpolední aktivity v budově školy?

Dle dokumentů ministerstva školství bude umožněn vstup do školy pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám! Děti budou přiváděny dolů k recepci v předepsaných skupinách vždy v každou půl, nebo celou hodinu.

 

8)     Jak bude vypadat online výuka?

Zde je otázkou, kolik dětí nakonec ve škole bude. Varianta snímání výuky online je zatím brána jako nejschůdnější, ovšem opět závisí na počtu skupin a budeme narážet na materiální a technické možnosti školy.

Veškeré výše uvedené scénáře vycházejí z předpokladů, že nám budou k dispozici pedagogové na 100%. Nicméně i oni mají své rodiny, rodiče, věk a zdravotní problémy a je třeba to brát v potaz.

Vzhledem k výše uvedenému, si na vás dovoluji apelovat, ať uvážíte, zda je nezbytné děti na 3 týdny posílat do školy, nebo zda není rozumnější využít stávajících alternativních metod, které by tak v případě, že bude většina žáků v domácím prostředí, byla zachována na stejné, nebo vyšší úrovni.

Děkuji vám za pochopení.

S pozdravem

Michal Pernecký

ředitel školy