Vyhlášení ředitelského volna - 3.1. a 4.1. 2019

.


Na den 3.1. a 4.1. 2019 vyhlásil ředitel školy ředitelské volno. Školní družina a jídelna nebudou v provozu.

Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky z organizačních důvodů 3.1. a 4.1. 2019 dnem ředitelského volna.

Po dobu ředitelského volna bude probíhat ve škole deratizace, dále sanitace školní kuchyně a nátěry vzduchotechniky dle doporučení KHS.

Mgr.  Michal Pernecký

Ředitel

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10

www.zsostrcilova.cz

mob.:725 055 858