přejít na obsah

Provoz mateřské školy od 12. 4.2021

12. dubna 2021


Mateřské škola je opět otevřena pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů vybraných profesí, zařazených do IZS!

Od 12. 4.2021 mohuo do mateřské školy opět nastoupit předškolní děti a děti zařazené do skupiny IZS. Zde jsou přehledně uvedena pravidla a podmínky návratu dětí do MŠ:

Mateřská škola
● Umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání pouze dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a dále dětem zaměstnanců vybraných profesí (IZS) jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci organizací uvedených v aktuálním opatření a jejichž děti plní povinnou školní docházku v naší MŠ.
● V jedné skupině je maximálně 15 dětí.
● V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
● Homogenita tříd je povinná.

Testování dětí mateřské školy
● Testování probíhá v prostorách třídy MŠ Liška a to vždy od 6:00 - 8:00 hod v
pondělí a čtvrtek, a to vždy za přítomnosti zákonného zástupce. V testovací místnosti bude vždy přítomen pedagogický pracovník, který dohlédne na správnost provedení testu.

● V případě pozitivního výsledku testu se postupuje dle aktuálního mimořádného opatření MZČR.
● Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
● Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, školka bude absenci evidovat jako omluvenou.
● Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2 nebo negativního výsledku POC angitenního testu na přítomnost antigenu provedený na odběrovém místě a není starší 48 hod.
● Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci, karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Zákonný zástupce dodá tento doklad, který tuto skutečnost prokazuje, pověřenému pracovníkovi Mgr. Haně Střeláková nebo Mgr. Pavle Beňové.

KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz