přejít na obsah

Distanční výuka pro děti v MŠ

16. března 2021


V případě, že dojde k uzavření mateřské školy zajišťujeme distanční výuku pro předškolní, ale také pro mladší děti. Rodiče jsou svými třídními učiteli pravidelně informování o formě i obsahu této výuky. Věříme, že se nám bude vždy toto nepříznivé období dařit efektivně překonat a děti pak brzy přivítáme opět mezi námi!

Distanční výuka je zajišťována s ohledem na věk dětí a je tedy realizována odlišně u dětí předškolních a u dětí mladších. Pro děti navštěvující předškolní třídy je distanční výuka povinná a mateřská škola ji zajišťuje od uzavření po celou dobu dle daného schématu kontinuálně. Dětem a rodičům je poskytována asynchronní i synchronní forma výuky po dobu celého týdne. Zasílány jsou rozpracované týdenní tématické plány, přípravy, náměty a inspirace pro domácí přípravu, pracovní listy a podněty pro rozvoj všech lsedovaných oblastí rozvoje a vzdělávání dítěte. Současně jsou dětem poskytovány videonahrávky s pedagogy a rodilými mluvčími a pravidelná online setkání se synchronní výukou. 

Pro děti mladšího věku jsou nabízeny především asynchronní metody, jsou zasílány náměty, inspirace a nabídky pro práci doma s rodiči a jejich využití je samozřejmě zcela dobrovolné. Součástí je také nabídka videonahrávek pracovních postupů, preventivních logopedických cvičení a aktivit rodilých mluvčí.

VÝUKA   VÝUKA

KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz