ŘEDITELSKÉ VOLNO

.


Na den 30.4. a 7.5. 2018 vyhlásil ředitel školy ředitelské volno. Školní družina a jídelna nebudou v provozu.

Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky z organizačních důvodů 30.4. a 7.5. 2018 dnem ředitelského volna.

Michal Pernecký, ředitel školy