VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

.


Přijatí – běžná třída:

33, 76j, 19, 28, 3, 24, 2, 29, 38, 22, 15, 23, 6j, 37, 7, 18, 40, 39, 20, 26, 9

 

Přijatí – multilingvní třída:

57j, 20j, 27j, 15j, 44j, 14j, 62j, 48j, 8j, 11j, 60j, 43j, 25j, 66j, 10j, 78j, 32j, 41j, 12j, 34j, 37j, 74j, 22j, 42j, 68j, 18j, 1j, 52j, 59j, 19j, 36j, 77j, 63j, 69j, 71j, 33j, 45j, 5j, 29j, 21j, 70j, 38j, 7j, 30j, 31j, 28j

 

Nepřijatí:

35, 1, 12, 13, 31, 17, 5, 32, 41, 64j, 2j, 67j, 13j, 6, 10, 30, 8, 27, 4, 21, 25, 11, 16, 14, 34, 42, 16j, 58j, 53j, 54j, 17j, 72j, 46j, 61j, 35j, 80j, 9j, 23j, 3j, 55j, 73j