ZÁPIS 2018/2019

3.května 2018


Vážení rodiče srdečně Vás zveme k zápisu do mateřské školy.

 

Den konání: 3. května 2018

Běžné třídy od 6.00 do 16.30 hod

           Bilingvní třídy od 7.30 do 12.00 hod

 

 

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 30. 11. 2017 svým usnesením č. 2416/RMOb1418/74/17 souhlasí:

 

s termínem konání zápisů do MŠ pro školní rok 2018/2019, a to dne 3. 5. 2018 v místě a době provozu jednotlivých MŠ

s přerušením a zabezpečením provozu MŠ v měsících červenci a srpnu 2018.