přejít na obsah

***NOVOROČNÍ VÝZVA***

.


Vážení rodiče, milí žáci,

 chceme Vás seznámit s pohybovým projektem, který probíhá pod záštitou učitelů TV s názvem NOVOROČNÍ VÝZVA. Jedná se o soutěž, která je určená všem žákům naší školy a bude probíhat v nynější době distanční výuky do konce 1.pololetí.

 Jste z toho sezení u počítačů už celí ztuhlí a máte chuť si trošku zacvičit a bavit se pohybem? Tak se pojďte zapojit do naší výzvy!

 

O co půjde:

 o       Jak už víte jedná se o soutěž, která bude trvat od 06. 01. 2020 do 31. 01. 2021

o       Na Facebookových a webových stránkách školy vždy 2x týdně zveřejníme videa s pohybovými výzvami. Výzvou je myšlen pohybový úkol, který každý, kdo má zájem se do soutěže zapojit, musí splnit – natočit – odevzdat.

o       Každá výzva bude mít vždy dvě úrovně podle náročnosti - pro 1. a 2. stupeň 

o       Žáci 1. stupně budou mít pochopitelně méně náročné výzvy než žáci 2. stupně.  

o       Tyto výzvy budou určeny všem žákům ZŠ Ostrčilova  

o       Pro přehlednost budou výzvy vždy očíslovány (název videa bude vypadat nějak takto: NOVOROČNÍ VÝZVA #1)  

o       Na splnění výzvy budete mít 7 dní (abyste měli dostatek prostoru pro trénování)

o       Vítězové (za 1. a 2., stupeň) získají hodnotnou cenu!

 

Pravidla:

 o      Soutěže se mohou účastnit žáci ZŠ Ostrčilova, zapsaní ve školním roce 2020/2021

o     Žák výzvu splní tak, že do 7 dnů od zveřejnění dané výzvy odevzdá prostřednictvím Google Formuláře video (odkaz na formulář přiložíme ke každé výzvě jak na FB tak na web), ze kterého bude patrné, že daný pohybový úkol splnil. V případě, že bude oznámena výjimka, platí odevzdání tak jak je v ní uvedeno.

o      Videa žáků nebudou nikde zveřejňována. Uvidí je pouze vyučující TV, kteří budou kontrolovat, zda-li byla výzva splněna podle zadání. 

o     Zvítězit může vždy jeden žák nebo žákyně za 1. stupeň a jeden žák nebo žákyně za 2. stupeň. Cílem je splnit co nejvíce výzev z celkového počtu zadaných výzev. V případě, že se sejde více žáků, kteří splní všechny výzvy (nebo stejný maximální počet) bude o vítězi rozhodnuto prostřednictvím tzv. Velkého finále, které se uskuteční ve škole v blíže neurčeném termínu (informaci dotyčným sdělíme dostatečně dlouho dopředu).  

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

Pevně věříme, že se do naší výzvy zapojíte. Doufáme, že vás soutěž bude bavit a trošku vám nahradí chybějící a tolik oblíbený tělocvik

Zora Fűlepová

Jindřich Švub

Simona Podešvová

Monika Blahová

  Školní kalendář   Akce školy   Organizace šk.roku   Zpravodaje   E-omluvenka   Jídelníček

Zvonění

hodinačas
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
   
8.-9. hodina 14:20 - 15:50
Ostrava logo BAKALÁŘI