Výsledky voleb do Školské rady

.


Volby z řad zákonných zástupců a pedagogických pracovníků školy.