Organizace školního roku 2016/2017

Termíny třídních schůzek

01. 09. 2016     třídní schůzky – 1.E1, 1.E2 – 9:0

05. 09.2016      třídní schůzky – 4.E – 16:00 hod

06. 09. 2016     třídní schůzky – 1. – 9. ročník – 16:00 hod.

08. 11. 2016     konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

10. 01. 2017     konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

28. 03. 2017     konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

23. 05. 2017     konzultace – 1. – 9. ročník – 16:00–17:30 hod.

 

Termíny pedagogických rad

08. 11. 2016      1. pedagogická rada – 14:30 hod.

19. 01. 2017      2. pedagogická rada – 14:30 hod. (čtvrtek)

11. 04. 2017      3. pedagogická rada – 14:30 hod.

22. 06. 2017     4. pedagogická rada – 14:30 hod.(čtvrtek)

 

Informační den pro rodiče budoucích prvňáčků s vedením školy k zápisu do 1. tříd

Den otevřených dveří s možností nahlédnutí do výuky (8:00-11:40)

29. 03. 2017   8:00 – 16:00 hod.

 

Zápis do 1. tříd

24. 04. 2017   13:00 – 17:00 běžné třídy

25. 04. 2017   13:00 – 17:00 bilingvní třída

 

Profesní orientace žáků

  1. 01. 2017  16:00 hod. – schůzka s rodiči žáků 9. ročníků k přijímacímu řízení na SŠ

                           16:30 hod. – schůzka s rodiči žáků 5. a 7. ročníků k přijímacímu řízení na SŠ

 

Termíny prázdnin

26. 10. – 27. 10. 2016               podzimní prázdniny

23. 12.2016 – 02. 01. 2017       vánoční prázdniny

03. 02. 2017                              pololetní prázdniny

06. 03. – 12. 03. 2017               jarní prázdniny

13. 04. – 14. 04. 2017               velikonoční prázdniny

01. 07. – 01. 09. 2017               hlavní prázdniny

04. 09. 2017                              zahájení školního roku 2017/2018

 

 

 

BAKALÁŘI   Školní kalendář   Akce školy   Organizace šk.roku   Zpravodaje   E-omluvenka   Jídelníček

Zvonění

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
   
8.-9. hodina 14:20 - 15:50